400.000.000.- Kč. To je částka, která se aktuálně nachází na účtech a v pokladně našeho města. K tomu žádné úvěry ani půjčky. Osm let zodpovědného hospodaření a z chudé zadlužené Příbrami, která měla kolem nuly disponibilních finančních prostředků, je dnes opět bohaté a hrdé město. Město, které žije a kde se také investuje. Za poslední čtyři roky šla na investice a opravy téměř miliarda korun. Jen jako příklad několika z nich uvedu např. novou kanalizaci v Lazci, In-line dráhu, Minigolf na Novém rybníce, zastávky BUS v Březnické ulici, k nepoznání se měnící Čekalíkovský rybník a jeho okolí, upravená dětská hřiště, nový domov seniorů, Hasičské muzeum na Březových horách, vestavbu na ZŠ 28.října, novou lávku a altán u rybníka Kaňka, osvětlení několika přechodů a nových chodníků, v mnoha částech města proběhla rekonstrukce celých ulic včetně výměny inženýrských sítí, instalace moderních a úsporných veřejných osvětlení. Velkou rekonstrukcí prošlo hlediště Divadla A. Dvořáka, sportovci ocení výměnu osvětlení na zimním stadionu, proběhla i oprava Zámečku a desítky dalších větších či menších investičních akcí. Dále stovky oprav všeho druhu včetně vodohospodářského majetku, kam šlo v uplynulém období rekordní množství peněz. To jsou další desítky a stovky milionů, které nenecháváme chřadnout na účtech, ale proměňujeme je za modernější infrastrukturu.

Nebýt nepředvídaných a mimořádných událostí, jako byl Covid-19 nebo současné dění ve světě spojené s válkou na Ukrajině, mohly být rozjeté i investice další. Určitě Aquapark, kde jsme i přes všechny překážky těsně před spuštěním prací, aktuálně probíhá veřejná zakázka na zhotovitele díla a reálně stavba začne ještě v tomto roce 2022. Rovněž parkovací dům na autobusovém nádraží se konečně rozjel. Soutěž na zhotovitele proběhla, smlouva je podepsána, poslední projektové práce finišují a příští rok se staví. Souběžně se rovněž připravují projekty na další parkovací domy, například v Milínské ulici. Nezapomnělo se ani na březohorské náměstí, u nějž probíhá architektonická soutěž, aby se do dvou let mohlo opravit. A tak bych mohl pokračovat, akcí v různé fázi rozpracovanosti máme skutečně připraveno mnoho.

Vedení města za posledních osm let svojí usilovnou prací a zodpovědným přístupem skutečně město pozvedlo a je to vidět na každém rohu. Velkou zásluhu na tom mají i zaměstnanci úřadu, kteří se na správě a chodu města podílejí. Jim patří mé velké poděkování. Na druhou stranu se nyní stále častěji setkáváme s názory a programy některých našich politických oponentů, že je snad potřeba řízení věcí obecních i finančních „napravit“. Jejich slogan nemálo připomíná ten protivný na cedulích u dálnic.

V situaci, kdy se investuje a zároveň je našetřeno, si lze tu jejich “nápravu” přeložit i tak, že se investovat přestane a našetřené peníze se rozhází. Určitou nápravou by to skutečně bylo, protože by začalo platit okřídlené rčení o tom, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a kde nic není, tak ani inflace nebere. To je opravdu budoucnost města, které bych se nerad dočkal, nerad bych zase díky těmto odborníkům slýchal o prázdné městské kase.

Za správné považuji rozhodnutí vedení města flexibilně měnit smlouvy o spořících a krátkodobě termínovaných účtech a díky získaným úrokům chránit naše naspořené finance. Díky efektivnímu ukládání peněz se nám daří brzdit dopady inflace. Ty pak chceme rozumně a zodpovědně investovat pro další zvelebení našeho krásného města Příbram.