Hnutí ANO 2011 je na radnici od roku 2014. Za tu dobu se Příbram proměnila ze smutného, šedivého města s nevalnou pověstí v místo s tepajícím životem, s bohatým kulturním i sportovním vyžitím, v místo, na které jsou lidé pyšní, a kde žijí rádi. Kdysi chudé a zadlužené město má dnes dostatek financí a možností pro další rozvoj.

Společně jsme prošli čtyři uplynulé roky. Uteklo to jako voda. Vzpomenete si ještě vůbec na všechno, co nás potkalo? Krom běžných pohrom jako jsou přívalové deště nebo prasklá potrubí i něco, co jsme doposud nepoznali – pandemie. Když jsme na ni pomalu začínali zapomínat, přišla další rána z čistého nebe v podobě uprchlické krize.

Navzdory všem protivenstvím, omezením a lockdownům se naše město v uplynulém období i nadále rozvíjelo. Stavělo se, budovalo, opravovalo a vylepšovalo.

Uplynulé čtyři roky fungoval a rozvíjel se i kulturní a společenský život. Divadlo, kino, koncerty, festivaly, setkání, promítání v letňáku nebo v autokině i obyčejné hraní umělců v ulicích. I v hloupých časech, kdy bylo všechno zavřené, nenechali jsme kulturu padnout a našli pro ni cestu k vám do obýváku. Obrovským rozkvětem prošel i sport ve městě.

Na investice bylo za uplynulé roky vynaloženo více než 350 milionů korun, na opravy více než 150 milionů korun. Rekordní investice putovaly do vodohospodářských sítí, kam „nateklo“ za uplynulé období bezmála 200 milionů korun. Skoro 40 milionů šlo do oprav a údržby pozemních komunikací a chodníků a nakonec 85 milionů bylo použito na opravy a údržbu bytového fondu v majetku města.

Jsme připraveni čelit novým výzvám v době přicházející ekonomické a energetické krize. Prokázali jsme, že zvládneme vést chod města jak za mimořádných situací, tak v dobách klidu. Náš tým je stabilní a nabízí vyváženost rozumu, síly a odhodlání.

Je mnoho dobrých důvodů jít společně dál.