Mgr. Jan Konvalinka

Příbram VI – Březové Hory / 38 let, starosta

Starostování není o planých slovech, o předvádění se, o politikaření. Starostování je o každodenní práci s jediným cílem, kterým je spokojený život obyvatel. Příbram je mým domovem, místem, kde vychovávám dítě, místem, na kterém mi záleží. Je mnoho dobrých důvodů jít společně dál.

Ing. Petr Rotter

Příbram II / 51 let, manažer správy majetku, člen komise pro realizaci majetku

Mojí profesí je již 30 let správa majetku a nemovitostí pro největší bankovní instituce v České republice. Svými znalostmi a zkušenostmi chci i nadále pomáhat našemu městu v jeho rozvoji a finanční stabilitě.

MUDr. Barbora Daňhová, MHA

Příbram VII / 48 let, lékařka

Dlouhodobě se věnuji oboru zdravotnictví, zejména rehabilitaci a problematice sociálních služeb. Ráda bych pomohla ve městě Příbram s otázkami v oblasti zdraví, prevence a léčby pohybových obtíží a dostupnosti kvalitní zdravotní péče.

MUDr. František Hauser

Příbram II / 71 let, praktický zubní lékař, předseda komise zdravotní a sociální

7 let jsem členem sociální a zdravotní komise, z toho poslední 4 roky jako její předseda a za tu dobu jsem poznal, že sociální sféra v širokém slova smyslu, má kromě závažnosti, jedno specifikum. Tam, kde si  ostatní organizace při nedostatku financí mohou pomoci sami, sociální oblast bez pomoci státu, kraje a v neposlední řadě obce, nemůže fungovat. A tady bych chtěl být ještě nějakou dobu nápomocen.

Bc. Vladimír Karpíšek

Příbram II / 55 let, jednatel společnosti, člen komise Smart city

Dlouhodobě se věnuji oboru investiční výstavby, zejména v oblasti veřejných zakázek jak v ČR, tak v zahraničí. Rád bych pomohl Příbrami odborně řešit otázky související nejen s plánovanou výstavbou, ale také s modernizací stávající infrastruktury a městského majetku.

Milan Hrudka

Příbram VII / 59 let, OSVČ, zastupitel, předseda komise kulturní a letopisecké, člen komise dopravní

Rád bych nadále pokračoval ve své dosavadní činnosti na návrzích a řešeních vzniku nových parkovacích míst.

Marta Frýbertová

Příbram – Březové Hory / 71 let, důchodce, zastupitelka, členka bytové komise

Dlouhodobě se zajímám o problémy a dění v Příbrami. Není mi lhostejné místo kde žiji, kde budou žít naše děti a vnoučata, a proto již více než dvacet let pracuji v různých komisích a výborech města.

Ing. Josef Šašek

Příbram VII / 36 let, referent ekonomického řízení

Chci pomoci vytvořit vhodné podmínky pro podnikatelský sektor s okrajovou průmyslovou zónou a tím motivovat mladé rodiny se zde usadit.

František Jobek

Příbram VII / 64 let, vedoucí prodejny, člen bytové komise a komise pro mládež, tělovýchovu a sport

Jako člen sportovní komise bych se chtěl i nadále věnovat zlepšování podmínek pro sportování ve městě.

Tomáš Dvořáček

Orlov / 38 let, podnikatel

Nabízím své zkušenosti a manažerské schopnosti získané v soukromém i státním sektoru zemí EU. Příbram v posledních letech jen vzkvétá, ale stále je dost práce před námi. Pojďme se do toho pustit společně!

Bc. Denisa Kotková

Příbram VII / 33 let, úřednice

Mým cílem je zlepšit bezpečnost města Příbram a spojit obyvatele v jednotnou společnost schopnou spolupracovat.

Karel Vild

Příbram VIII / 55 let, majitel stavební firmy

Nevidím důvod opravovat cokoliv co dobře funguje. Proto do toho zase jdu s lidmi kterým věřím.

Ing. Jiří Holý

Příbram V – Zdaboř / 52 let, daňový poradce, podnikatel, předseda komise pro mládež, tělovýchovu a sport a finančního výboru, člen Osadního výboru Zdaboř

Za poslední 4 roky jsem poznal, jak těžké je posouvat věci ve městě kupředu. Kdybych dostal tu příležitost na další období, pokusil bych se dotáhnout nastartované projekty, například v oblasti sportu.

Rudolf Smetana

Příbram I / 70 let, stavební technik

Dejme městu péči a ono nám to v dobrém vrátí.

Bc. Tomáš Voborský

Příbram – Lazec / 46 let, jednatel společnosti

Líbí se mi změna, která tu probíhá již 8 let a chtěl bych v tomto duchu pokračovat. Dlouhodobě se věnuji energetickým problémům v oblasti vytápění a záložním zdrojům. Velmi rád budu nápomocen se odborně podílet právě v této oblasti.

Mgr. Pavla Riegelová

Příbram VII / 55 let, odborný rada

Na městě Příbram mi záleží, znám jeho hlavní problémy. Ráda pomohu s řešením.

Alena Hlubučková

Orlov / 71 let, důchodce, členka komise pro životní prostředí

V minulých letech jsem vždy pracovala ve výborech nebo komisích města a ráda bych pokračovala.

Ing. Jiřina Michalová

Příbram II / 70 let, krajská zastupitelka

Na komunální úrovni bych ráda zúročila mnohaleté zkušenosti z politiky na krajské úrovni a chtěla bych se věnovat především sociální politice s akcentem na seniorskou problematiku. Oblasti, na které bych se chtěla zaměřit, jsou především zdravé stárnutí a podpora aktivního stáří.

Mgr. Zorka Brožíková

Příbram VIII / 70 let, místostarostka Města Příbram

Dovolíte-li nám nezastavovat, vložíme do rozvoje Příbrami i nadále to nejcennější, co máme. ČAS. Již jsme prokázali, že město řídit umíme, a to i v krizových situacích.
Vaše důvěra v náš tým je Váš prospěch.

Roman Mráz

Příbram – Březové Hory / 36 let, IT manažer, zastupitel, předseda komise Smart city

Dlouhá léta se věnuji řízení nejmodernějších ICT technologií se zaměřením na datová centra a cloudové technologie. Mimo jiné bych rád prohluboval plány Příbrami v oblasti chytrých řešení a IoT energetickém managementu.

Ing. Eva Kyseláková

Příbram IX – Nová Hospoda / 71 let, průvodkyně na státním zámku v Březnici, členka kontrolního výboru a předsedkyně Osadního výboru Nová Hospoda

Veřejná správa i samospráva má být především službou občanům, bez prosazování osobních zájmů a vlastního prospěchu. K naplnění této zásady bych ráda poskytla své zkušenosti získané jak dlouholetým působením ve státní správě, tak i činností ve finančním, kontrolním a osadním výboru.

Petr Procházka

Příbram VII / 59 let, referent techniky a investic

Díky dlouholeté práci s lidmi vím, že když se chce, všechno jde. Proto vše co znám, využiji k dalšímu rozvoji v oblasti kultury, sportu.

Lenka Hofmanová

Příbram VII / 53 let, dispečer

Jako rodilá Příbramačka vnímám, jak velkým vývojem v poslední době město prošlo a mám z toho radost. Ráda bych se podílela na dalším rozvoji, třeba zrovna v autobusové dopravě, které se už dlouhodobě věnuji jako dispečerka.

Andrea Hrabětová

Příbram VII / 49 let, asistentka prodeje

Snažím se pracovat tak, abych se za své konání nemusela stydět a mohla se s čistým svědomím vždy podívat lidem do očí.

Ludmila Richtrová

Orlov / 66 let, zdravotní sestra

Pracuji ve zdravotnictví, mojí prioritou je oblast prevence a podpora dostupné péče ve městě.