VOLEBNÍ PROGRAM

Náš pohled na budoucnost města je celostní, náhodné výkřiky a témata vytržená z kontextu u nás nenajdete.

Volební program i nadále vychází ze tří principů:

  • staví na zkušenosti s tím, co se již podařilo vykonat a nabízí pokračování toho, co se osvědčilo
  • počítá s projekty, které jsou připravovány nebo jsou již připraveny
  • plně respektuje finanční možnosti města a kapacity lidských zdrojů

Rozpracované projekty

Cesta od myšlenky k realizovanému projektu trvá déle než 4 roky. Některé dokončené projekty připravili ještě naši předchůdci, mnohé z dokončených jsou z našich rukou a jiné zase připravujeme pro budoucnost.

Následující projekty jsou v různém stádiu rozpracovanosti. Chceme je dotáhnout k úspěšné realizaci. K tomu je zapotřebí najít sílu, odvahu a rozhodnost.

Aquapark

V době, kdy tvoříme tento program, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele díla. V květnu roku 2020 rozhodlo zastupitelstvo o změně projektu aquaparku z varianty maximalistické na variantu pragmatickou. Zároveň byl stanoven cenový strop 350 milionů korun. Za celou dobu, co se o rekonstrukci bazénu mluví, jsme nebyli blíže jejímu zahájení. Je reálné s ní začít ještě letos. Pro školy a plavecké oddíly máme připravena náhradní řešení.

Parkovací infrastruktura a systém

Parkovací dům na autobusovém nádraží – vysoutěženo, zasmluvněno, máme stavební povolení. Zhotovitel dokončuje detailní dokumentaci v režimu “projektuj a postav”. V roce 2023 začne se stavbou. Parkovací dům pojme více než 150 vozidel. 

Připravujeme projekty na další parkovací domy, například v Milínské ulici v místech stávajícího nekapacitního parkoviště. Vykoupili jsme pozemky pro výstavbu parkovacího domu na Rynečku. Zvažujeme a vyhodnocujeme možnosti – výstavby parkovacích domů formou PPP projektu.  

Pracujeme na vytvoření parkovacích míst podél Třídy Osvobození. Byly zahájeny práce na odstavném parkovišti na Flusárně, kde budou i místa pro nabíjení elektroautomobilů.

Máme připraveny projekty na řešení parkování a celého veřejného prostoru ve vnitroblocích ulic Jana Drdy, Legionářů-Osvobození-E. Beneše, Antonína Dvořáka, Mostecká-Sokolovská a Okružní. Připravujeme i komplexní řešení pro oblast Pod Čertovým Pahorkem.

Je detailně připravený systém parkování ve městě, který má za cíl upřednostnit rezidenty a umožnit jim snadnější a dostupnější parkování v okolí jejich bydliště nebo provozovny. Rozhodnutí o konkrétním nastavení parametrů, jako je například cena parkování, čeká na nové zastupitelstvo.

Městská čistírna odpadních vod

Její nedostatečná kapacita je jednou z hlavních brzd rozvoje města. Máme na stole unikátní projekt čistírny pro budoucnost, k jehož realizaci přistoupíme do dvou let. Zvýšení kapacity umožní další rozvoj města po několik desítek let. Moderní čistírna bude schopna fungovat zcela nezávisle na vnějším zdroji energie a co víc, bude schopna vyrábět elektřinu a plyn a obojí dodávat do sítě.  

Vodohospodářská infrastruktura

Za uplynulé čtyři roky bylo do “potrubí” investováno nejvíce v novodobé historii města. Největším počinem bylo odkanalizování osady Lazec. Byly tím splněny letité sliby našich předchůdců. Jednoznačnou prioritou je dokončení starého projektu Čistá Litavka a s ním spojené odkanalizování osady Kozičín. K tomu probíhají projekční práce a inženýring. Kozičín se dočká nové kanalizace do dvou let. 

Kromě Kozičína připravujeme i odkanalizování dalších částí města, které doposud kanalizaci nemají, například oblast ulic Vokačovská – Prachatická a dalších. 

Systematicky pracujeme na obnově malých vodních nádrží. Kromě nádrží v Jeruzalémě, Zavržicích nebo Lazci se jedná o nádrž v osadě Brod, kde využijeme myšlenky místních obyvatel na přivedení vody čerpané z podzemí.

Rekonstrukce náměstí J. A. Alise

Je vysoutěžená a v průběhu září bude zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách. Na ni bude navazovat rekonstrukce březohorského náměstí, které se svým významem řadí ke třem nejdůležitějším ve městě. Věříme, že z probíhající architektonické soutěže, kterou jsme na popud Březohoráků vyhlásili, vzejde řešení, se kterým budou všichni spokojeni.

Zelená páteř

Provedli jsme první etapu revitalizace oblasti kolem Čekalíkovského rybníka. Rybník je odbahněný, byla vybudována zcela nová hráz, mola, nátokový i odtokový systém. Pilně se pracuje na druhé etapě, jejíž součástí jsou kromě všech parkových úprav, mobiliáře a rozsáhlé výsadby i dvě parkoviště – jedno v Březnické a jedno v Milínské ulici. Park bude celý hotový na jaře příštího roku.

Pracujeme na prodloužení Zelené páteře o oblast svahu na Padáku, atletického hřiště za ZŠ Školní a na druhé straně o oblast Dolejší Obory.

Budova Rudných dolů

Je vypracována studie na multifunkční městskou knihovnu s přednáškovými a konferenčními prostorami, s velkým depozitářem a možnostmi konání kulturně společenských akcí. V dohledné době začneme s rekonstrukcí střechy budovy a suterénu tak, aby tento vzácný objekt dál nechátral a dočkal se své velké obnovy.

Malá scéna divadla

Kinosál, hlediště divadla, estrádní sál a zázemí pro účinkující, k tomu nový venkovní výtah a bezbariérová trasa. To jsou úspěšně dokončené rekonstrukce v uplynulých obdobích našeho působení ve městě. Malá scéna divadla je v rámci kulturního domu takovou Popelkou. Je dokončený projekt, který je kompromisem mezi potřebami divadla a požadavky památkářů. Rekonstrukce Malé scény je připravena k zahájení.

Ostatní projekty

Ke konci se chýlí první etapa rekonstrukce oblasti Milínské ulice, která znamenala hlavně obnovu vodohospodářského majetku. ŘSD následně obnoví povrch v úseku od ulice Alešova až ke kruhovému objezdu.

Samozřejmě pracujeme i na dalších projektech v rámci obnovy či rozvoje městské infrastruktury. Zde jsou jen některé z nich. Obnova Jiráskových sadů, obnova Komenského náměstí, mosty a lávky po celém městě, propojka ulice Jinecké s oblastí Balonky – bypass ulice Evropské, atletický ovál, multifunkční hala a mnoho dalšího.

Kultura, sport a volný čas

Kultura

Zřídili jsme Městské kulturní centrum jako organizátora a koordinátora kulturních akcí. Těch MKC za dobu svého fungování úspěšně zrealizovalo desítky možná stovky. Vzalo pod svá křídla i lesní divadlo Skalka v Podlesí, které díky tomu ožilo představeními a koncerty. Existence MKC nám pomohla i v nelehkých časech pandemie Covidu-19  nebo v době nástupu uprchlické krize, kdy se MKC stalo centrem pomoci.

Divadlo Antonína Dvořáka patří mezi nejúspěšnější regionální divadla v ČR. Nejen, že se těší vysoké návštěvnosti, velkému okruhu stálých předplatitelů, ale zároveň si dokáže na svůj provoz více než z poloviny vydělat samo. Oprava kinosálu, hlediště divadla, podlahy a akustiky estrádního sálu a zázemí pro účinkující, k tomu nový venkovní výtah a bezbariérová trasa, to jsou za poslední období hlavní investiční počiny, vedoucí k rozvoji divadla. Zbývá ještě Malá scéna, jejíž rekonstrukce čeká jen na pokyn ke spuštění.

SZM

Sportovní zařízení města jsou mezičlánkem mezi sportem, kulturou a volným časem. Od Aquaparku, přes Zimní stadion, Novák až třeba po chatu Granit sahá záběr Sportovních zařízení. SZM, to není jenom Novák, v posledních letech prochází rozvojem i Zimní stadion a třeba i zmíněná chata Granit, která se probudila do úplně nového života. A Novák? Adventure golf, bistro, litorální pásmo, hobbití domky, zlepšení kvality vody, parkourové hřiště a nebo třeba dokončený a spuštěný Junior Klub. Novák je víceméně hotový a všechno na něm funguje, zbývá jen udržovat a už jen lehce rozšířit nabídku služeb – třeba parkování pro karavany nebo saunu v objektu plavčíkárny.

Sport

V oblasti sportu jsme nebývale pokročili. Rekonstrukce hřišť a plácků a návrat dětí na ně v rámci akcí Na hřišti to žije, účast trenérů sportovních klubů na hodinách tělocviku v rámci programu Trenéři do škol, vzdělávání amatérských trenérů, lepší nastavení dotační politiky a její propojení se státními dotacemi. Připravili jsme nebo již zahájili projekty Hřiště Cihelna, rekonstrukce atletického oválu a výstavba multifunkční haly a dalších sportovních zařízení. V oblasti sportu je nyní zcela nová atmosféra spolupráce.

Je mimořádně důležité pokračovat v programech podporujících všestranný pohyb dětí. Dotáhneme námi započaté projekty atletického oválu a multifunkční haly u ZŠ Školní a dalších sportovních zařízení. K tomu budeme hledat zdroje financování z dotačních titulů.

I když si uvědomujeme problémy, které to může přinášet, budeme podporovat rozvoj sportovních tříd na školách.

Budeme pokračovat v podpoře sportovních klubů dotacemi včetně dotace na rozvoj jejich sportovišť. Nezapomeneme ani na vrcholový fotbal, který k našemu městu patří a prožívá právě nelehké období. Kluby budou mít i nadále podporu města při získávání jiných než městských dotací.

Nejen hřiště na sport, ale i ta pro děti se stavěla a opravovala. Namátkou: velké hřiště na Litavce, lanové hřiště v Kozičíně, Predator park na Rynečku plus mnoho dalších nových herních prvků po městě. V tom rozhodně budeme pokračovat.

Turistika a Brdy

Příbram má všechny předpoklady pro to, aby se stala skutečným centrem brdského turismu. Zde je jen pár věcí, které jsme pro to udělali: zřídili jsme zcela nové Informační centrum v Pražské ulici, nástupní místo do Brd v Kozičíně, zavedli jsme turistickou autobusovou linku, která propojuje městské atraktivity s nástupními místy do Brd. Byl zpracován detailní interpretační plán pro rozvoj turismu. Jsme aktivními členy spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, v rámci kterého usilujeme o rozvoj turismu v širším regionu. Začali jsme s budováním cyklostezek spojujících město s Brdy.

Stezky a trasy pro cyklisty se sice snadno navrhují, ale složitě realizují. Jen tak nakreslit čáru do mapy neznamená, že je hotovo. Cyklotrasa vedoucí od Zelené páteře na Drkolnov je prvním počinem, prvním hmatatelným krokem v rámci propojování města s jeho okolím. Máme zpracovanou cyklokoncepci a na jejím základě budeme hledat další způsoby, jak trasy budovat.

Jsme si vědomi nedostatečné kapacity ubytování a doprovodných služeb ve městě. Budeme podporovat jejich vznik především v místech, kde město hraničí s Brdy. Je důležité zaměřit se i na “event” turismus, kdy musíme propagovat významné městské kulturní akce i mimo region. Příležitostí pro naše město je i tzv. kongresová turistika, ke které zde bohužel zatím nejsou vytvořeny optimální podmínky.

 

Sociální tematika

Senioři

Zcela zrekonstruovaný dům s pečovatelskou službou v Hradební, nové výtahy v Brodské, nové bezpečnostní systémy a hlavně zcela nový domov seniorů v Žežické ulici, který navýší kapacitu toho stávajícího o 20 lůžek. To jsou jen některé “tvrdé věci”, kterými jsme přispěli k péči o starší nebo nemocné spoluobčany. Důležité je to, aby se Středočeský kraj v budoucnu nestavěl zády k finanční podpoře provozu zařízení pro seniory. I nadále chceme, aby naše město bylo k seniorům vlídné a kromě služeb jim nabízelo možnosti trávení volného času tak, jako je tomu doposud.

Ve městě nám chybí kapacita domova se zvláštním režimem a zařízení pro nízkopříjmové seniory. Zadali jsme vypracování studie proveditelnosti na umístění takového zařízení v budově bývalých Městských lesů. Pro financování chceme využít dotační tituly IROP. Vznik takových zařízení, včetně soukromých, budeme podporovat.

Sociální služby

Ve službách sociální prevence patří naše město mezi republikovou špičku. S útlumem projektového financování služeb se pojí vyšší náklady pro městský rozpočet. Počítáme s tím. Už v letošním roce jsme rozsah služeb optimalizovali tak, abychom v maximální míře zachovali jejich dostupnost a kvalitu. 

Ubytovny

Problémem, na který neexistuje jednoduché řešení, jsou ubytovny. Jedinou možnou cestou, která se nám osvědčila, je aktivní spolupráce města, policie a provozovatelů ubytoven. Uvědomujeme si, že ne všichni lidé žijící na ubytovnách, jsou problémoví, obzvláště s nimi je pak zapotřebí pracovat a vést je sociální prací k lepšímu životu. Ti méně přizpůsobiví musí pochopit, že jejich chování není v rámci naší komunity přípustné. Rozhodnutím soudních orgánů jsme ztratili nástroj v podobě bezdoplatkových zón, musíme o to více a důrazněji využívat tvz. měkké nástroje řešení problematiky ubytoven a vyloučených lokalit. Nebráníme se dialogu o výkupu problematických ubytoven a o jejich přebudování na jiné byty zvláštního určení pro mladší či naopak starší spoluobčany.

Školy

Investice do škol

Do školních budov bylo investováno obrovské množství peněz. Jen namátkou: – dokončení půdní vestavby na ZŠ 28. října, opravy střech, oken, kotelen, rozvodů a sociálního zařízení, odvlhčení budov, opravy oplocení a mnoho dalšího. V podobných investicích je třeba pokračovat. 

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti dětí, žáků a pedagogů ve škole je téma, kterému se město věnuje neustále. Bylo dokončeno zabezpečení budov všech našich škol proti vstupu nežádoucích osob. Město také zajišťuje školám podporu při realizaci vzdělávacích programů na toto téma. Pedagogické sbory všech ZŠ např. prošly seminářem na téma Varovné signály u žáka pachatele. Bezpečnost dětí a pedagogů je a bude jednou ze základních priorit a je nutné ji tak vnímat i v budoucnu.

Přechod na distanční výuku během uzavření škol z důvodu covidové pandemie se stal zásadní záležitostí, se kterou se školy musely v uplynulém období vypořádat. Díky podpoře ze strany města jsou připraveny v případě potřeby ihned distanční výuku zahájit a výuku on-line mohou využívat i při jiných příležitostech.

I přes covidová omezení se podařilo realizovat výměnné pobyty žáků v rámci řady mezinárodních projektů. Vzájemná výměna zkušeností a získávání jazykových dovedností má velký význam pro osobnostní rozvoj žáků a profesní růst pedagogů, proto budeme tento segment i nadále podporovat.

Systémová opatření

Oblast středního školství není primárně v gesci města, zodpovědný za fungování středních škol je kraj. Jaké střední školy u nás ve městě jsou, pro kolik jsou studentů a jaké nabízejí studijní obory, to je skutečně na rozhodnutí kraje. Jakkoliv jsme si toho vědomi, musíme se v rámci našich možností zasadit o to, aby střední a základní školství v našem městě fungovalo provázaně, abychom dokázali poskytnout adekvátní výuku dle soudobých potřeb a standardů. Všechny školy jsou připraveny zapojit se pro realizaci nebo rekonstrukci odborných učeben do dotačních výzev IROP. Provedeme aktualizaci stávající kapacity škol, a to zejména v souvislosti s tím, že původně stanovené kapacity už neodpovídají potřebám dnešního školství především s ohledem na množství a skladbu odborných učeben. 

Víme, s jakými problémy se budou příbramské školy v následujícím období potýkat. Kromě kapacity se bude jednat i o otázky celkového nastavení školství a jeho dalšího směřování. Budeme vždy prosazovat rozumnou a konsezuální cestu mající podporu jak u občanů, tak u odborné veřejnosti. 

Aquapark a školy

Čeká nás dlouhá rekonstrukce aquaparku. Školy s tím dopředu počítají, společně jsme přijali taková opatření, která umožní žákům absolvovat plaveckou výuku dle vzdělávacích programů. Totéž platí i pro Plavecký klub, pro nějž připravujeme program podpory v souvislosti s nutným dojížděním do jiných plaveckých areálů po dobu rekonstrukce aquaparku.

Doprava

Plynulost dopravy ve městě leží z velké části na bedrech ŘSD, které má na starosti velké dopravní projekty na páteřních komunikacích. Například Jihovýchodní obchvat, opravu mostu v Husově ulici, popřípadě opravu povrchu v Milínské ulici. V případě JVO vedeme s ŘSD diskuse o zmírnění dopadů této stavby a její návaznost na městskou dopravní síť. Uzavřeli jsme memorandum o tom, že dotčené osady budeme chránit před hlukem z obchvatu, je to daný slib. 

MHD

Byl nastaven a zasmluvněn nový kontrakt s dopravcem MHD. Jezdí novější a lepší autobusy, obsluhují prakticky celé město včetně osad. Hromadná doprava v Příbrami obstojí ve srovnání s jinými městy. I zde nás covidová doba přesvědčila o tom, že věci, které se dříve považovaly za neměnné, mohou vzít rychle za své. Obsazenost autobusů klesla navzdory nezvýšeným cenám jízdného. Současně náklady na MHD stouply s nárůstem cen pohonných hmot. Budeme usilovat o úpravu smlouvy s dopravcem ve smyslu optimalizace nákladů na MHD. 

Parkování

Zlepšení dopravní situace si slibujeme i od plánované změny parkovacího systému.

Provedli jsme důkladnou analýzu a vypracovali promyšlený systém parkování.  Ten čeká na rozhodnutí o detailním nastavení parametrů, o čemž rozhodne nové zastupitelstvo. Systém parkování přinese jednoznačně zlepšení pro rezidenty.  Cílem je jejich upřednostnění před lidmi, kteří městem jen projíždí.  Podpoříme takové návrhy, které nebudou přinášet zbytečnou finanční zátěž pro obyvatele. Důležité je budovat a vytvářet nové parkovací kapacity.  Postupně odstraňujeme vraky z ulic. Vybudovali jsme za tím účelem odstavné parkoviště u Sběrného dvora. V centru města nastavíme parkování tak, aby byla zajištěna co největší obrátkovost vozidel.

Parkovací dům na autobusovém nádraží: zde je vysoutěženo a byla uzavřena smlouva, máme stavební povolení. Zhotovitel dokončuje detailní dokumentaci v režimu “projektuj a postav”. V roce 2023 začne se stavbou. Parkovací dům pojme více než 150 vozidel. 

Připravujeme projekty na další parkovací domy, například v Milínské ulici v místech stávajícího nekapacitního parkoviště. Vykoupili jsme pozemky pro výstavbu parkovacího domu na Rynečku. Zvažujeme a vyhodnocujeme možnosti jejich výstavby formou PPP projektu.  

Pracujeme na vytvoření parkovacích míst podél Třídy Osvobození. V počátku září budou zahájeny práce na odstavném parkovišti na Flusárně, kde budou i místa pro nabíjení elektroautomobilů.

Máme připraveny projekty na řešení parkování a celkově veřejného prostoru ve vnitroblocích Jana Drdy, Legionářů-Osvobození-E. Beneše, Antonína Dvořáka, Mostecká-Sokolovská a Okružní. Připravujeme i komplexní řešení pro oblast Pod Čertovým Pahorkem.

Budeme pokračovat i ve výstavbě menších parkovacích ploch na vhodných místech tak, jako se tomu děje doposud.

 

Finance a správa majetku

400.000.000 Kč to je částka, která se aktuálně nachází na účtech a v pokladně našeho města. Nemáme žádné úvěry ani půjčky. Osm let zodpovědného hospodaření znamená přerod města od zadluženého chudáka k městu, které žije, investuje a zároveň má našetřeno dost na svůj další rozvoj.

Investice

Za poslední čtyři roky šla na investice a opravy téměř miliarda korun. Zde uvádíme jen příklady několika z nich: nová kanalizace v Lazci, In-line dráha, lanové centrum a minigolf na Novém rybníce, zastávky v Březnické ulici, k nepoznání změněný Čekalíkovský rybník a jeho okolí, upravená dětská hřiště, domov seniorů, Hasičské muzeum na Březových Horách, vestavba ZŠ 28.října, nová lávka a altán u rybníka Kaňka, osvětlení mnoha přechodů a nových chodníků, v mnoha částech města rekonstrukce celých ulic včetně výměny inženýrských sítí, instalace moderních a úsporných veřejných osvětlení, úprava hlediště Divadla A. Dvořáka, výměna osvětlení na zimním stadionu, oprava Zámečku Ernestinum a desítky dalších větších či menších investičních akcí. Dále stovky oprav všeho druhu včetně vodohospodářského majetku, to jsou další stamiliony korun. A nebýt nepředvídaných a mimořádných událostí, jako byl Covid-19 nebo současné dění ve světě spojené s válkou na Ukrajině, mohly být rozjeté i další investice.

Mimořádně dobrá finanční kondice města, kterou potvrzují i odborné ratingy, nám umožňuje pustit se směle do dalších projektů bezpečně a v případě čerpání úvěrů i s těmi nejnižšími úroky. Opravit aquapark a k tomu čistírnu odpadních vod a k tomu mosty a nebo třeba náměstí na Březových Horách bude stát množství peněz. S tím, jak je na tom město ekonomicky dobře, se nemáme čeho bát.

O tom, jak si město skutečně stojí ve všech ukazatelích, se můžete dočíst například ve výroční zprávě za rok 2021, která je dostupná zde.

Nakládání s majetkem

Máme hotovou „Koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města Příbram na období 2022 – 2030“. Ta vychází z tzv. “semaforu majetku”, rozdělujícího majetek do tří kategorií vhodnosti prodeje.  Nikdy předtím město tak zásadním dokumentem nedisponovalo. To, co se v koncepci píše, není dogmatem, ale doporučením, jak by se o každé jednotlivosti mohlo rozhodovat. 

Podařilo se uskutečnit mnoho významných a pro rozvoj města důležitých transakcí. Například výkup pozemků od GONURA PROPERTY, s.r.o., narovnání vztahu se soukromým vlastníkem mnoha pozemků užívaných jako veřejná prostranství, výkup pozemků od TJ Baník pro výstavbu atletického oválu a dvou pozemků od ARRIENA CREW pod plánovanou stavbou multifunkční haly, výkupy potřebných pozemků od ÚZSVM, výkup pozemků od soukromých vlastníků na Rynečku pro budoucí výstavbu parkovacího domu a od dalšího soukromníka pro úpravy okolí Čekalíkovského rybníka, výkup pozemku na Balonce pro výstavbu haly Technických služeb, směna pozemků se soukromníkem pod in-line dráhou, bezúplatné nabytí pozemků u Odborného učiliště v ulici Pod Šachtami od dárce Středočeského kraje, prodej bývalého Hamira, budov v bývalém dvoře TS, pozemků pod garážemi za Korunou. Podařilo se narovnat a smluvně ukotvit vztah s SK Spartak.

Dotáhneme výkup pozemků pod dopravním hřištěm, výkup pozemků potřebných pro stavbu multifunkční haly, vyřešíme vlastnické vztahy k pozemkům pod skládkou, čeká nás narovnání vlastnických práv k pozemkům v majetku státního podniku DIAMO nebo dokončení směny pozemků s obcí Dubno.

 

Rozvoj města

Rozvoj města není jen o bydlení. Je také o podpoře zaměstnanosti (spíše podpoře příležitostí k tvorbě pracovních míst) a o zajištění atraktivního trávení volného času.

Územní plán

Základním nástrojem umožňujícím rozvoj města je územní plán. Nechceme-li mít z města mrtvou zónu, musíme územní plán rozpohybovat. To bude konečně možné, protože v roce 2023 skončí ochrana vlastníků pozemků v rozvojových územích podle stavebního zákona. Už nyní pracujeme na změnách, už nyní přicházejí smysluplné podněty na vytvoření nových zastavitelných území jak pro bytovou výstavbu, tak pro podnikání. Na druhou stranu víme o rozvojových zónách, jejichž rozvoj je fakticky nemyslitelný. Takové zóny je třeba vypustit a místo nich stanovit zóny, které rozvoj umožní. Město musí vystupovat aktivněji a to nejen v oblasti územního plánu.

Upravíme regulace nejdůležitějších zón například prvky regulačního plánu přímo implementovaných do územního plánu. To se týká i tolik diskutované Fantovy louky, kde budeme dbát na důsledné vyhotovení (a hlavně respektování) výsledků probíhajících i budoucích odborných posudků jak biologických, tak geologicko-hydrologických. Nebudeme podporovat ani takovou výstavbu, která by měla zásadně negativní dopad na zdejší obyvatele. Lepší hospodaření s dešťovou vodou, lepší klima v městském prostoru, využívání energie z obnovitelných zdrojů, na to vše bychom se měli zaměřit.

Podpora investic

Podporovat zaměstnanost můžeme i tak, že se budeme stavět vstřícně k projektům soukromých investorů, kteří v našem městě budou mít zájem budovat své provozy. Příkladem tohoto přístupu je například právě dokončovaný provoz výroby filtrů na Evropské ulici, který byl umožněn právě díky ochotě našich zastupitelů odprodat městské pozemky.

Podpora rozvoje

Zásadním mezníkem bude zkapacitnění Městské čistírny odpadních vod. Budeme více podporovat perspektivní rozvojové zóny budováním páteřních sítí a infrastruktury. Pomůžeme s odstraněním problémů zón např. roztříštěnosti infrastruktury nebo při scelování pozemků.

Funkční rozvojové zóny jsou základní podmínkou rozšiřování bytového fondu a to včetně toho městského.

Rozvoj města nepřináší jen pozitiva. Jsou s ním někdy spojeny i dopady na stávající obyvatele. Negativní vlivy se budeme snažit všemožně potlačovat, jde nám o citlivý rozvoj, nikoliv o rozvoj “na sílu”.

 

Bezpečnost

Bezpečnosti ve městě věnujeme neustálou pozornost. Pravidelně vyhodnocujeme statistiky kriminality a snažíme se potírat nejčastější projevy závadového chování. Město Příbram má vypracovaný Program prevence kriminality, který stanovuje základní postupy a principy zajištění bezpečnosti ve městě.

Kamerový systém

Za uplynulé období byl opět rozšířen městský kamerový systém na celkových 42 kamerových bodů, které nyní pokrývají velkou část města. Další kamerové body jsou momentálně v projektové přípravě, jedná se například o posílení dohledu v ulici Na Vyhlídce u Azylového domu.

Dohledové kamery ve městě zásadním způsobem přispívají k odhalování pachatelů majetkové i jiné trestné činnosti a pomáhají chránit majetek a zdraví občanů. I nadále budeme kamerový systém rozšiřovat a modernizovat.

Městská policie

Městská policie se nadále potýká s nedostatkem strážníků. Přes několik úspěšných náborů se stále nepodařilo naplnit celkový stav. Připravujeme motivační program pro zvýšení zájmu o práci v Městské policii. Vyšší počet strážníků pomůže řešit problémy podobné těm, co jsou na Rynečku, u Mototechny nebo Pod Čertovým Pahorkem a jinde.

Na výborné úrovni je spolupráce s Policií České republiky, funguje perfektní provázanost a společné postupy například při řešení dopravních přestupků či při pátrání po hledaných osobách.

Hasiči

Spolupráce mezi městem a jednotkami požární ochrany je vynikající. Jejich profesionalita se neustále zvyšuje. Dobrovolní hasiči nejenže jsou vždy připraveni ke kvalifikovaným zásahům, ale ochotně se účastní všech větších akcí, které ve městě probíhají. Obzvláštní úlohu sehrává jednotka hasičů z Březových Hor, která plní i mimořádně náročné úkoly.

Hasičů si vážíme a i nadále je budeme podporovat.

 

 

Otevřenost radnice a nekorupční prostředí

Veřejné zakázky

Za volební období se nám podařilo zefektivnit a posunout zadávání veřejných zakázek. Díky spolupráci týmu úředníků se město dostalo na špičku v oboru. V rámci nezávislého hodnocení se město umisťuje na předních místech – například Z-index. Město je aktivním členem Platformy odpovědného veřejného zadávání, jehož garantem je MPSV. Díky členství bylo město s předstihem připraveno na plynulou implementaci novely zákona o povinnosti odpovědného zadávání, účinnou od 1. ledna 2021.

Do praxe byly zavedeny dynamické nákupní systémy (DNS)  – na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací, na stavební práce související s údržbou a opravami budov v majetku města a v roce 2022 také na opravu a údržbu vodohospodářského majetku města. Aktuálně má město v každém ze zavedených DNS 11-15 dodavatelů různé velikosti od malých místních firem až po velké nadnárodní koncerny. DNS se osvědčuje hlavně tím, že umožňuje firmám snáze a rychleji se ucházet o zakázky, je přehlednější a srozumitelnější pro potenciální dodavatele.

Jako vynikající nástroj se ukázal Meet the buyer – každoroční představení investičních plánů potenciálním dodavatelům. Dopředu řekneme, co máme v plánu a firmy si mohou nachystat kapacity. 

V rámci zakázek netlačíme pouze na cenu. Město ve své praxi stále více využívá necenová hodnotící kritéria. Mezi nejobvyklejší patří zkušenosti realizačního týmu dodavatele, environmentální aspekty a sociálně odpovědné aspekty. Díky důsledné práci se v rámci zadávání zakázek daří spořit desítky milionů.

Do budoucna nás čeká digitalizace stavebních projektů. Zavedeme systém BIM, využívání smluvních standardů a ještě větší důraz bude kladen na odpovědné zadávání, zejména na ekologické aspekty zakázek a přínos pro místní komunitu.

 

Informovanost obyvatel

Na všech kanálech, na všech sítích a všemi prostředky informujeme o tom, co město dělá. V tomto období k městskému webu, zpravodaji Kahan, Infoservisu a facebookovému i youtube kanálu přibyla ještě relace Minutky z radnice.

Veškeré dokumenty týkající se rozhodovacích procesů ve městě jsou dostupné na webu města. Jednání zastupitelstva jsou přenášena online.

Nad rámec běžně poskytovaných informací a údajů existuje možnost využít ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. Žádostí o poskytnutí informací za období od začátku roku 2019 do konce července 2022 přišlo celkem 229.

Za uplynulé období, tedy od roku 2019 do července 2022 jsme částečně nebo úplně odmítli poskytnout informace v 50 případech (21,8 %).  V převážné části se jedná o částečné odmítnutí z důvodů povinné anonymizace osobních údajů. V souvislosti s čím dál přísnější ochranou osobních údajů je rozsah anonymizace větší a rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace přibývá. O úplné odmítnutí jde pouze u jednotek případů z celkového počtu 229.

Přesné a důsledné informování veřejnosti je naší prioritou i pro další období.