O tom, že se Příbram pohnula v oblasti sportu dopředu není pochyb. Sešlo se tu mnoho zapálených lidí a já jsem rád, že jsem mohl být součástí. Nejde jen o náhodné hnutí pár nadšenců, ale vybudoval se systém promyšlených změn na základě nově přijaté Koncepce rozvoje sportu. Pomohla i nově zavedená pozice manažera sportu.

Tím nejdůležitějším cílem je rozvoj pohybu dětí. Pokoušíme se změnit vžité stereotypy posledních let. V rámci programu Na hřišti to žije připravují trenéři našich sportovních klubů každý týden program pro děti na jiném hřišti. Záměrně vybíráme i hřiště a plácky, které nejsou ještě ve stavu, v jakém bychom si přáli je mít. Je jen důležité za dětmi přijít a dostat je ven od počítačů a mobilů. My jsme taky neměli super hřiště na každém rohu, ale byli jsme venku pořád. Programu Na hřišti to žije si všimli i jinde. Natáčela tu Česká televize a dostali jsme se do užšího výběru Sport Alive Awards. Věříme, že náš projekt vyhraje. Budování kladnému vztahu ke sportu pomáhá i všemi oceňovaný program Trenéři do škol.

Zlepšila se podpora klubů. Propojili jsme naše dotační programy s těmi národnímu. Naše dotační programy v oblasti činnosti jsou jasně definované a rozdělení peněz je spravedlivé na základě počtu sportující mládeže a zapojení do soutěží. Zavedli jsme program na rozvoj a opravu sportovišť v majetku klubů. Rozumíme tomu, že podpora v této oblasti je efektivní. Pomáháme klubům se získáváním jiných než městských dotací.

Aby se sport mohl dál rozvíjet je třeba splatit dlouhodobý dluh v oblasti investic do sportovišť. Dali jsme si za úkol revitalizovat stávající hřiště a budovat nová, kde je třeba. Nákladem v řádu desítek tisíc se opravila hřiště Cvična (tady i za pomoci místních občanů) a Ryneček. V těchto drobných zlepšeních se určitě bude pokračovat. Vybudovala se nová work-outová hřiště Ryneček a Litavka, parkourové hřiště na Nováku, lanové centrum v Kozičíně, nové petangové hřiště. Investovali jsme do kompletní výměny umělého povrchu na Spartaku. V nejbližší dnech se zahájí stavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a osvětlením Na Cihelně. Jeho součástí bude i nové dětské hřiště a parkovací místa. Zde věříme v podstatnou dotaci od NSA. Město vykoupilo pozemky pod atletickým stadionem a budoucí multifunkční halou. Po všech, kdo o tom jen mluvili, jsme s tím konečně dokázali pohnout. Máme hotové výchozí projekty, a i tady budeme věřit, že je dotační politika umožní vybudovat. Právě místo u naší největší školy, poblíž vlakové zastávky a v prodloužení Zelené páteře je podle nás nejlepší. Navíc mohou společná zařízení a parkoviště využívat i navazující sportovní areály. Máme projekty na zásadní úpravy hřišť Jana Drdy a Riegrova. Není toho málo.

Pokusili jsme se i o úpravu sjezdovky na Padáku. Nápady byly, ale nepodařilo se prosadit výkup pozemků. Ti, kteří dnes nejvíc kritizují stavu sjezdovky na Padáku, hlasovali proti.

Jasně, že se nesplnilo všechno, co jsme si předsevzali. Ale doufám, že se bude pokračovat dál. Ve městě cítím jinou atmosféru a naději, že se to povede.