Minulý pátek jsme slavnostně otevřeli domov seniorů v Žežické ulici. Ten svou kapacitou rozšíří stávající nabídku o jednu třetinu na celkových 78. Je to jednoznačně dobrý krok, neboť nám neustále stoupá poptávka po umístění do pobytové sociální služby.

Otazníky a jistý stín pochybností se vznáší nad financováním provozu nového pracoviště. S bývalým vedením kraje, kde většinu mělo hnutí ANO, nebyl sebemenší problém se domluvit. Tehdejší hejtmanka Jermanová náš záměr zkapacitnění domova seniorů podporovala a stejně tak i příslušné krajské odbory. Obdobně tomu bylo zpočátku i u hejtmanky Petry Peckové (STAN), kterou jsem krátce po jejím nástupu do funkce o našem projektu informoval. I ona tehdy naznačila, že se jí záměr líbí, a že ho bude podporovat.

Kraj nakonec rozhodl úplně jinak. Žádali jsme opakovaně o zařazení služby do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb ale marně. Krajští úředníci jsou toho názoru, že máme lůžek dost, že stávající služby není třeba rozšiřovat. S tímto úřednickým názorem však hrubě kontrastuje realita téměř tří stovek žádostí o umístění do domova seniorů. Jestli je to záměr, politika nebo jen neochota, nechci spekulovat. Mrzí mě, že došlo ve vztahu k příbramským sociálním službám k radikální změně postoje ze strany kraje. Dřívější vstřícnost a podpora je pryč. Uvidím, jak dopadne jednání s krajským radním Martinem Hrabánkem (ODS). Věřím, že se na financování služby domluvíme. Bylo by také dobře, aby naše město v této věci podpořili zastupitelé Luftová, Schejbal (oba Piráti) a pan radní Švenda (TOP09), které na kraji máme. Doposud vnímám jejich snahu jako poněkud vlažnou.

Nedostatek podpory ze strany Středočeského kraje nás neodradí od dalšího rozvoje sociálních služeb. Chybí nám zde zařízení typu domova se zvláštním režimem (DZR) a také kapacity pro odlehčovací služby.  Je zadána studie na zjištění možnosti vybudování DZR v budově býv. Městských lesů, pro jejíž rekonstrukci chceme využít dotační tituly IROP. Pokud to z nějakého důvodu nebude možné, nabízí se varianta “okopírování” projektu nového domova seniorů v Žežické ulici a přebudování dalšího traktu bývalé 8. základní školy právě na DZR a středisko pro odlehčovací službu.