Místa v domovech seniorů stále chybí  a vytvoření dalších  pro seniory s těžším zdravotním stavem je potřebné a užitečné. Kapacita se jistě rychle zaplní a senioři i rodiny si oddechnou. Jsou zajisté další čekající, kteří by o takové služby měli zájem. Musím poděkovat současnému vedení radnice i panu starostovi, že tuto akci již „dotahuje“ do konce. V dnešní době stavět a vyjít s penězi není vůbec jednoduché. 

Stále je těchto nabídek ve městě Příbrami málo a někteří senioři tak nakonec končí v Rožmitálském domově seniorů nebo v Domově se zvláštním režimem v Sedlčanech či jinde daleko od rodiny, a to je škoda. Rodiny by měly mít možnost se navštěvovat v jejich městě. Uvítali bychom ve městě Příbrami i další domov například se zvláštním režimem. 

I přes sílící trendy v oblasti domácí péče o seniory, kdy se více podporuje jejich co nejdelší setrvání v domácím prostředí, stále jsou to pobytové služby, které hrají nezastupitelnou úlohu v oblasti zabezpečení péče. Z praxe víme, že starat se o seniora v domácím prostředí je nesmírně náročné, že je to práce na plný úvazek. Obdivuji všechny, kteří pečují o někoho blízkého v domácím prostředí. V mnoho případech se o svoje rodiče se starají jejich děti, kteří jsou sami v seniorském věku a péče o ně je  značně náročná.  Někdy dokonce senioři, o které je třeba se postarat, nebydlí ve stejném místě a pečovatelé musí za péčí o seniory dojíždět. Jakkoliv je toto poslání bohulibé, nastávají okamžiky, kdy si rodina dále nedokáže poradit a musí přijít ke slovu nějaké zařízení. Právě pro tyto případy musíme mít dostatečnou kapacitu pobytových služeb. Jsem ráda, že se podařilo dokončit nový domov pro seniory.

S prostředím domova pro seniory přicházím často do kontaktu. Pravidelně docházím do Domova seniorů na Březových Horách, kde vybíráme pro klienty pomůcky pro lokomoci třeba vozíčky, různá chodítka, aby klienti mohli vyjíždět na zahradu, na společenské akce, posadit se. Dělám to pro ně ráda, protože jsou spokojenější a můžu jim ulehčit, zpestřit aspoň trošku jejich každodenní život. Myslím, že takto vypadá pomoc a laskavost v maličkostech a drobnostech.Také v domovech mají senioři rehabilitaci, různé aktivizační programy, pobyt pro ně může být příjemný.

Co se týká zdraví obecně, je pro mne nejdůležitější prevence. A také rozumné a kvalitní informace jak pro seniory, tak pro všechny ostatní věkové skupiny lidí. Vždycky jsem ráda pořádala přednášky, besídky o zdravém životním stylu, o prevenci – jak si udržet zdraví, různé rady, režimové opatření, rady první pomoci, co a jak dělat při různých pohybových obtížích. Vždycky mě potěšilo, když návštěvníci přednášek tyto rady, které jsem dávala, využívali, když se jim díky nim daří snížit využívání zdravotní péče. 

Naše město je pěkné a nabízí nejrůznější sportovní využití. Jsem pro, aby v něm byla možnost pro pohybové aktivity všech věkových skupin od profesionálních sportovců po všechny ostatní občany, od miminek po seniory. Bylo by dobré, aby ve městě bylo dost zeleně a aby se vysadily další stromy, keře, klidně i ovocné jako se tomu teď děje ve Svatohorských sadech.

Město Příbram má hodně co nabídnout všem věkovým skupinám, Myslím, že současné vedení za radnice ukázalo, že je schopné a zkušené pracovat dále. Moje životní i lékařská zkušenost mi říká: “Co funguje to neměň.”  A tak bych to viděla i s vedením města. Je mnoho dobrých důvodů jít takto dál a to dobré neměnit, protože ne každá změna vede k lepšímu.