V Příbrami se nachází několik ubytoven, které dělají vrásky nejen lidem, kteří s ubytovnami sousedí, ale i vedení města. Pouze jedna z ubytoven je ve vlastnictví a správě města, zbytek má soukromé vlastníky. Ti občas nejsou úplně svolní ke spolupráci a stížnosti a prosby občanů neberou v potaz. Jsou tu ale i tací majitelé, kteří se snaží s nájemníky pracovat. Bohužel to ne vždy funguje. Přijde mi, že řád ani plnění ubytovacích podmínek nikdo nekontroluje, obyvatele nemají žádné povinnosti, a tak i samotné budovy vypadají tak,  jak vypadají. Je žalostné, že uvnitř města se mohou taková zařízení nacházet.

Situace v letních měsících se značně zhoršila, lidé z ubytoven ruší svým chováním okolí. Hluk, nadměrné požívání alkoholu, zdrogovaní jedinci a neohleduplnost vůči ostatním je alarmující. Ani zvýšený dohled Městské či státní policie nemá ten správný účinek, který bychom očekávali. Bydlení v blízkosti ubytoven je spíše za trest. 

Mám velký zájem na tom, aby se tato situace změnila. Ráda bych navázala aktivní  spolupráci s asistenty prevence kriminality a terénní sociální pracovníky, kteří by nám pomáhali začlenit obyvatele ubytoven do standardního života. Je potřeba, abychom naučili lidi z ubytoven  ohleduplnosti vůči ostatním spoluobčanům. Je potřeba ještě více zapojit policii státní i městskou a také majitele ubytoven.  

Mám za to, že bychom pro spolupráci mohli využít vítězný projekt z participativniho rozpočtu, kde revitalizace lesíku Pod Čertovým pahorkem vyhrála. Zde bychom společně mohli zahájit aktivní přátelskou spolupráci. Chtěla bych, aby se sami lidé z ubytoven zapojili do obnovy lesa. Společnými silami a hlavně společnou aktivitou bychom mohli navázat vztahy, které by přispěly k nápravě stávající nešťastné situace. Věřím, že s každým lze komunikovat, že je možné provést  změnu a žít vedle sebe spořádaně. Vím, že v ubytovnách žijí i lidé, kterým chování ostatních nájemníků není příjemné, a proto budu ráda, když i oni se připojí a pomohou zlepšit společně bytí.