Šance pro Příbram vyzývá lídry ostatních stran a hnutí kandidujících do zastupitelstva ke společnému “kulatému stolu” k jakési moderované debatě. Jsme toho názoru, že pořádání předvolebních debat náleží jedině a pouze médiím. Zejména pak těm médiím, jejichž vlastníci či provozovatelé nejsou zároveň kandidáty či snad dokonce lídry jednotlivých uskupení. 

“Rádi se zúčastníme jakékoliv debaty, která nebude organizována subjektem, který se přímo voleb účastní. S vědomím toho, že NE z naší strany Šance proti nám samozřejmě použije, jejich výzvu odmítáme.” uvedl ke včera uveřejněné výzvě lídr kandidátky a starosta města Jan Konvalinka a dodává: “Nehodláme dělat Šanci herce v jejich inscenaci. Nás se může ptát kdokoliv na cokoliv, aniž by k tomu bylo zapotřebí politické šarády v podání pana Krále a jeho pomocníků.”

Příbramské Hnutí ANO má připravený detailní volební program, zároveň se jednotliví kandidáti průběžně vyjadřují k významným tématům. Za dotazy občanů budeme rádi. Kontaktovat nás můžete všemi dostupnými cestami, třeba prostřednictvím Facebooku