Městská architektura z 60-70 let bohužel nikterak nepočítala s tím, že v budoucnu skoro každá domácnost  bude vlastnit jeden i více automobilů. S tímto dluhem minulosti se do roku 2014 nikdo moc nezabýval a potřeby občanů v tomto směru nebyly prioritou.

Na téma nedostatku parkovacích míst se hodně mluvilo a psalo. Někteří i dnes pronáší k parkování vzletné věty, ale tím jejich aktivita končí. 

Vedení radnice za hnutí ANO v období  let 2015-2022 se intenzivně věnuje budování parkovišť a parkovacích míst. Za zmínku určitě stojí realizované projekty parkovišť: U nemocnice (122míst), na Hvězdičce (30míst) , ul. Školní u III. polikliniky (67míst), v ul. Jana Drdy (110míst.) V současném období projekt parkoviště v ulici Legionářů, kde se navýšila kapacita o 64 parkovacích míst na celkových 111 míst. V těchto dnech je dokončována rozsáhlá revitalizace v oblasti ulice Generála Kholla která přináší 197 nových parkovacích míst a kromě nich opravené komunikace, nové lampy, 350 metrů nového chodníku a polozapuštěné kontejnery na odpad .

V minulém i současném volebním období  se také dařilo budovat  desítky parkovací míst v podobě zpevněných ploch ve vnitroblocích a na jiných  vhodných místech. V období 2019-2022 se zrealizovaly v režii Technických služeb města Příbram zpevněné plochy pro parkování v ulicích Politických vězňů, Pod Haldou (7 míst), Březnická (7 míst) u Zimního stadionu (5 míst), ul. Boženy Němcové (3 místa), Drkolnov (4 místa) Boženy Němcové (16 míst), Kolmá stání Drkolnov (7 míst), ul. Sportovní (14 míst), ul. K.Kryla (9 míst) ul. Okružní (9 míst), ul. Okružní II. (6 míst), MŠ Perníková – Kutnohorská (10 míst,) Jáchymovská (11 míst), V Zátiší ISŠ (5míst) ul. Kutnohorská (7 míst), vnitroblok Kremnická II. (9 míst) vnitroblok Kremnická I. (7 míst) a další. Nejnovější desítka míst vznikla v ulici Boční. 

V současné době jsou prováděny práce na parkovacích místech v rámci projektu Čekalikovského rybníka v počtu cca 50 míst, byla zahájena výstavba velkého parkoviště na Flusárně. Je vysoutěžen a zasmluvněn parkovací dům na autobusovém nádraží, kde dodavatel již dokončuje finální verzi dokumentace a příští rok začne se stavbou.

V přípravě je také rozsáhlá revitalizace v oblasti ul. Pod čertovým pahorkem, kde se počítá s cca 275 parkovacími místy, novými komunikacemi, chodníky a zelení. 

Realizovat projekt, jako je současná revitalizace oblasti v ulici Generála Kholla obnáší mnoho příprav. Od návrhu a vývoje studie, vyjádření dotčených orgánů, projekty přeložek energetických a komunikačních sítí, případné výkupy pozemků,  projektovou dokumentaci, stavební řízení, veřejnou zakázku až po finální výběr zhotovitele. Realizace těchto obsáhlých projektů je obtížná a zdlouhavá cesta, ale když je nadšení a vůle dá se to dokázat. Jsem rád že přispívám svými návrhy a spoluprací na těchto projektech ke spokojenosti  občanů.