V rámci zveřejňování programových priorit kandidátů do zastupitelstva města Příbram před blížícími komunálními volbami se často objevují návrhy týkající se tématu bydlení v Příbrami. A také role města, městského úřadu při zajištění dostupného bydlení pro jeho občany, dostupného jak v kvalitě, tak cenově. Někdy mě malinko zarazí, s jakou nevědomostí a neznalostí tématu se někteří protikandidáti pouští do psaní článků. Zkusím v několika málo řádcích shrnout, jaká je aktuální situace v našem městě.  

Jednoznačně lze konstatovat, že bytový fond města Příbram je nedostatečný, když činí cca 600 bytů a z toho více jak polovina jsou byty zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou a Komunitní dům seniorů). Je třeba však také zdůraznit, že tento stav je dlouhodobý a je způsoben plošnou privatizací bytového fondu v 90. letech minulého století. Tu dodnes považuji za mimořádně nešťastný krok, kterým se město zbavilo tisíců bytů, které by dnes mohly sloužit pro všechny cílové skupiny. Vtipné je na všem i to, že se o budoucnost bydlení ve svých programech otírají i ti, kdo jsou za privatizaci osobně zodpovědní.

Město Příbram od července tohoto roku zřídilo tzv. kancelář bydlení města, Činnost pracovníků kanceláře bydlení navazuje na dva dřívější projekty, které se týkaly prostupného bydlení a podpory v bydlení. Jejich hlavní činností je spolupráce se všemi důležitými subjekty – Městskou realitní kanceláří, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, pracovníky kontaktního pracoviště Úřadu práce v Příbrami i s nájemci z řad soukromých subjektů. Konkrétně pro cílovou skupinu osob ohroženou sociálním vyloučením a ztrátou přiměřeného bydlení je dlouhodobě nastaven systém podpory právě pracovníků kanceláře bydlení a sociálních pracovníků MěÚ Příbram, pracovníků sociálních služeb působících na území města, a to v tzv. konceptu prostupného bydlení. Jde o nastavení maximální míry podpory formou sociální práce pro osoby ohrožené ztrátou bydlení nebo pro ty, které už o bydlení přišly. 

Systém prostupného bydlení v Příbrami je v širokém regionu naprosto unikátní. Od Nízkoprahu, přes azylový dům, městskou ubytovnu, sociální byty až po byty standardní. Celý proces je doprovázen úzkou spoluprací se zde působícím pracovištěm Úřadu práce, tedy zajištění možných a potřebných dávek pro klienty sociálních služeb či nájemníků. Princip prostupného bydlení je motivační a vyžaduje aktivní spolupráci ze strany klientů. U prostupného bydlení platí, že nikdo nedostane nic “zadarmo”, musí se sám přičinit, spolupracovat a hlavně chtít svou situaci řešit. Je to trochu protiklad k systému Housing first, který dokáže být také funkční, ale jen za ideálních podmínek a v malém procentu případů.

Jak už bylo naznačeno, bytů máme málo a to málo je rozděleno do několika kategorií. Od standardních, služebních, sociálních, bytů pro příjmově vymezené osoby, byty v DPS a Kodusu až po tolik propírané byty startovací. Ano. Město Příbram umí už dnes nabídnout startovací byty. Pro získání bytu je potřeba splnit několik podmínek, jednou z nich je například věk do 35 let nebo bezdlužnost vůči městu. 

Všechny potřebné informace k městskému bydlení jsou k dispozici na webu města – hlavně ve Směrnici č. 5/2021 „Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram“. Mimochodem Směrnice je pravidelně aktualizována a to právě s ohledem na vylepšování procesů a parametrů přidělování městských bytů v ohledem na jejich dostupnost.

Na závěr se vrátím k celkové situaci městského bydlení v Příbrami. Bezpochyby je zde snaha o stálé zlepšování procesu zajištění dostupného bydlení pro občany města. Jen málo informovaný pozorovatel může mít pocit, že se v oblasti bydlení nic nedělá, nic nefunguje. Stačí se jen malinko zajímat a zjistíte, že pro každého se najde pomoc a řešení.

Ke všem důležitým otázkách ohledně bydlení v Příbrami se budou moci noví zastupitelé vyjádřit při projednání připravované Koncepce bytové politiky města Příbram, která by jim měla být předložena k projednání v příštím roce.