V březnu roku 2024 skončí platnost smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v našem městě. Celých patnáct let ji provozovala 1. SčV, a.s. Člen skupiny Veolia, jednoho z největších provozovatelů původem z Francie. Tato smlouva nejde prodloužit a město musí do konce účinnosti smlouvy vybrat nového provozovatele.

A tak se už od roku 2020 pracuje výběru nového. V loňském roce byla podepsána smlouva na zpracování detailní analýzy. Ta měla zhodnotit stav vodohospodářského majetku, navrhnout varianty budoucího provozování a zhodnotit jejich výhodnost. Hodnotily se tyto varianty:

  • koncesní smlouva – současný model, kdy provozovatelem je externí firma
  • servisní smlouva – město by provozovalo samo, externí firma by dodávala jednotlivé služby
  • vytvoření dceřiné společnosti Města Příbram (popř. získání závodu Příbram od 1. SčV) – ta by byla pouze provozovatelem
  • vytvoření dceřiné společnosti a současně vložení celého vodohospodářského majetku – společnost by byla vlastníkem a provozovatelem

Detailní analýza trvala přes rok a jejím doporučením byla jednoznačně varianta koncesní smlouvy, především s ohledem na rizika a náklady. Současně byl stanoven harmonogram. Zastupitelstvo v dubnu 2022 rozhodlo na základě analýzy o výběru koncesní smlouvy.

Na jednání zastupitelstva nebylo překvapením jednomyslné rozhodnutí o nejvýhodnější variantě, ale to, že v rámci rozpravy nepadla jediná připomínka, dotaz nebo poznámka. Nevystoupili ani ti, kteří dnes v rámci volební kampaně volají po vlastním provozování městem. Tehdy je to nezajímalo. Jedinou připomínkou na zastupitelstvu ohledně výběru provozovatele tak zůstává úsměvný požadavek Šance pro Příbram v prosinci 2021, aby byly práce zastaveny a ponechány budoucímu zastupitelstvu. 

Úkol je jednoduchý, je třeba najít to nejvýhodnější řešení, které umožní nízkou cenu vody a současně zajistí bezpečnost a rozvoj našeho majetku. Majetek i odpovědnost za jeho rozvoj rozhodně zůstane městu. Není až tak důležité, jestli bude provozovatel patřit Čechům, Francouzům nebo komu.  

Město už vysoutěžilo firmu, která připraví celé koncesní řízení a bude v jeho průběhu asistovat. Práce podle harmonogramu se nemůžou zastavit. Letos v říjnu začne koncesní řízení a v srpnu 2023 bychom měli znát budoucího provozovatele.