Už dlouho vnímáme problémy, se kterými se potýkají lidé žijící v okolí pěší zóny Cíl. Neukázněná mládež a nepřizpůsobivé osoby konzumující alkohol a znečišťující veřejný prostor. Není týden, kdy bychom se nezabývali stížnostmi a prosbami obyvatel z okolí, kteří už mají dost nepořádku, který v lokalitě panuje.

Dlouhou dobu se nám zároveň nedaří pronajmout nebytový prostor – prodejnu, kterou město na pěší zóně Cíl vlastní. Není o ni zájem. Obdobně, jako tomu bylo u bývalého fotoateliéru v Pražské ulici, kde jsme vybudovali informační centrum, i tady přistoupíme k tomu, že prostor dále nebudeme nabízet k pronájmu, ale využijeme pro služby občanům. Projekt nyní získává jasnější obrysy, proto si dovolím s ním veřejnost krátce seznámit.

V nebytovém prostoru na Cíli vznikne dislokované pracoviště městské policie, které bude plnit dvě základní funkce. Za prvé bude místem, odkud budou strážníci vyrážet na obchůzky do okolí, při tom budou mít pod přímou kontrolou celou oblast Cíle a budou moci efektivně dohlížet na veřejný pořádek.

Druhou, neméně důležitou, funkcí bude centrum prevence kriminality. Kontaktní místo a prostor pro volnočasové aktivity pořádané v rámci prevence kriminality jak pro děti, tak pro například seniory. Obdobný model jsem viděl při návštěvě plzeňské městské policie a byl jsem z jeho fungování nadšený.

V tuto dobu probíhají prvotní přípravné práce na stanovení rozsahu úprav interiéru a na nastavení modelu budoucího fungování. Pracoviště chceme otevřít na jaře příštího roku.

Na pěší zóně Cíl funguje i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna. S provozovateli a s personálem jsme dohodnutí na tom, že bude jejich zařízení v následujících měsících přesunuto jinam, a že bude nájemní vztah ukončen. Hledáme společně jiný vhodný prostor, kam by mohla Bedna přesídlit. Práce Bedny si nesmírně vážím, pracují s dětmi s ubytoven a snaží se pro ně najít smysluplné využití volného času. Cíl je však pro tuto činnost nevhodným místem, proto se Bedna přesune jinam, ideálně do větších prostor.