Jiří Holý: Je třeba najít to nejvýhodnější řešení, které umožní nízkou cenu vody a současně zajistí bezpečnost a rozvoj našeho majetku.

Jiří Holý: Je třeba najít to nejvýhodnější řešení, které umožní nízkou cenu vody a současně zajistí bezpečnost a rozvoj našeho majetku.

V březnu roku 2024 skončí platnost smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací v našem městě. Celých patnáct let ji provozovala 1. SčV, a.s. Člen skupiny Veolia, jednoho z největších provozovatelů původem z Francie. Tato smlouva nejde prodloužit a město musí do konce...